Behöver du tala bättre svenska på jobbet? Jag ordnar en yrkessvenska-kurs som passar dina behov. Jag har erfarenhet av arbete med många olika yrken, och det mesta går att ordna.

Yrkesterminologi ingår, men oftast är det andra språkliga delar som behövs mest, som den praktiska kommunikationen i arbetet.

Form: På plats i Östersund eller som distanskurs i yrkessvenska
Läromedel: Eget material och klassiska läromedel (fysiska eller digitala)
Lärare: Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk

Läkare, sjuksköterskor och andra som jobbar inom vården har språket som sitt främsta arbetsverktyg. Dessutom finns det många speciella termer och uttryck som utomstående inte förstår, vilket gör det svårt att öva på sjukvårdssvenska med vem som helst.

Jag är specialiserad på det medicinska språket, oavsett om det gäller anatomi, sjukdomar, journalspråk, patientsamtal eller något annat. Jag kan erbjuda en kurs där du får öva på alla dessa delar. Om du vill tränar vi inför PYS medicin C1 så att du kan få svensk legitimation när du är klar.

Form: På plats i Östersund eller som distanskurs i medicinsk svenska
Läromedel: Eget material och klassiska läromedel (fysiska eller digitala)
Lärare: Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk

En specialkurs för dig som arbetar på universitet eller högskola. Du klarar dina arbetsuppgifter på engelska, men nu bor du i ett land där du behöver svenska för att på riktigt ta del av samhället. Dessutom pratar nästan alla svenska i fikarummet på jobbet.

Innehåll

  • Konversation, så att du hänger när kollegorna går över till svenska.
  • Uttal, så att du känner dig säker när du öppnar munnen.
  • Skriftlig kommunikation, så att du kan skriva mejl utan att dubbelkolla vartenda ord.
  • Skriftliga rapporter och andra texter, så att du får öva upp ditt akademiska språk på svenska.

 

Form: På plats i Östersund eller som distanskurs i svenska för akademiker
Läromedel: Eget material och klassiska läromedel (fysiska eller digitala)
Lärare: Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk

Din grammatik kan vara hur korrekt som helst, men om uttalet är dåligt blir du ändå inte förstådd! Jag analyserar din prosodi, din betoning och dina vokaler och konsonanter och hjälper dig att öva till den nivå du behöver.

Vi läser texter som passar dina behov och jag spelar in dem så att du kan repetera på egen hand utanför klassrummet. Jag hjälper dig att identifiera vad du gör fel och ger dig övningar, men du själv måste göra det hårda arbetet som krävs för att förändra ditt uttal. Det kan ta tid, men det är aldrig för sent!

Form: På plats i Östersund eller som distanskurs i uttal
Läromedel: Eget material och klassiska läromedel (fysiska eller digitala)
Lärare: Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk

Det här är kursen för dig som inte har tid eller lust att börja på SFI och som behöver få en snabb start i Sverige. Med hjälp av bra läromedel och övningar som du arbetar med hemma kan du komma långt på bara några veckor.

Tips! Det är roligare och lättare om du har någon att studera med. Dessutom blir priset lägre, så samla dina vänner och sätt igång! Upp till fem personer kan studera tillsammans på den här kursen.

Form: På plats i Östersund eller som distanskurs i svenska för nybörjare
Läromedel: Eget material och klassiska läromedel (fysiska eller digitala)
Lärare: Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk

Du talar tillräckligt bra svenska för dina behov och har inga problem att säga det du vill eller prata med vem som helst, men när du ska skriva något blir det svårt och tar lång tid. Känner du igen dig?

Två saker är vanligtvis problemet:

  1. Du är osäker på grammatiken.
  2. Du vet inte hur man binder ihop text på svenska.

Vi övar på båda delarna genom att du skriver texter som jag rättar. Vi går igenom dem tillsammans och tittar på det som är positivt och det som behöver förbättras. Jag förklarar grammatiken så att du verkligen förstår och ger dig övningar, samt ger dig viktiga tips på ord och uttryck som du kan använda för att binda samman dina texter och variera ditt språk.

På några veckor känner du dig säkrare!

Form: På plats i Östersund eller som distanskurs i att skriva bättre på svenska
Läromedel: Eget material och klassiska läromedel (fysiska eller digitala)
Lärare: Emil Molander, legitimerad lärare i svenska som andraspråk

Hur gör vi?

Vi börjar med kontakt via mejl eller telefon. När du har berättat vad du behöver gör jag ett förslag på en anpassad kurs för dig.  Vanligtvis behöver jag svar på följande frågor:

  • Hur mycket svenska kan du redan? Har du gått någon kurs eller lärt dig på annat sätt? Gör gärna en självuppskattning med hjälp av GERS, Europarådets nivåskala.
  • Hur mycket tid har du? Du behöver komma på lektionerna men också studera hemma.
  • Vad är det du vill uppnå? Är det något speciellt du behöver förbättra, som till exempel uttal eller skriftlig förmåga?
  • Vill du lära dig språket inom något speciellt område, som till exempel ditt yrke?

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish