Lärare, läromedelsförfattare och provkonstruktör

Jag har arbetat som lärare i svenska som andraspråk för vuxna sedan 2008 då jag började undervisa utbytesstudenter och gästforskare vid Umeå universitet. Sedan jobbade jag i sju år på Folkuniversitetet i Umeå med utländska akademiker, inklusive privatundervisning med läkare. 2010 tog jag ut lärarexamen (gymnasielärare i svenska som andraspråk och spanska) och en kandidatexamen i spanska. 2013 fick jag min lärarlegitimation.

I maj 2018 utkom Kroppen på svenska – Illustrerad lärobok i anatomi för utländsk vårdpersonalLYS förlag.

2017 publicerades mina första läroböcker i yrkessvenska för SFI.

Sedan 2015 har jag avtal med Region Jämtland Härjedalen, vilket innebär att jag undervisar och nivåbedömer de utländska läkare som rekryteras till regionen. Det har hittills varit läkare från Polen, Nederländerna, Grekland, Frankrike och Österrike.

Jag utvecklade 2016 PYS medicin C1, ett prov i medicinsk svenska och lade grunden för PYS validering AB, ett företag som specialiserar sig på prov och onlinekurser i sjukvårdssvenska.

Jag är utbildad testledare för språkprovet Swedex på A2, B1 och B2.

Jag talar engelska, spanska och tyska på en hög nivå och har bott, arbetat och studerat i både Spanien och Costa Rica. Ibland tar jag uppdrag som tolk mellan svenska och spanska.

sv_SESwedish
en_USEnglish sv_SESwedish