Emil Molander är läromedelsförfattare, universitetsadjunkt och lärare i svenska som andraspråk, samt konsult inom yrkessvenska och språk och kultur på arbetsplatsen.

Emil är författare till ett flertal läroböcker i svenska som andraspråk med yrkesfokus. Läs mer om det på förlagets hemsida.

Tillsammans med Sofi Tegsveden Deveaux genomför han olika konsultuppdrag inom yrkessvenska och allt det språkliga och kulturella i arbetslivet. Läs mer om det här.

Här finns Emils blogg om yrkessvenska.

Det är jag som är Emil! Vill du komma i kontakt med mig? Behöver du läromedel i yrkessvenska? Mejla på emil@yrkessvenska.se.

Jag finns även på LinkedIn.